Y75 Johdon laskentatoimen perusteet tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tenttikysymykset 2011

1. Mitä tarkoittaa lyhenne WACC ja mihin sitä käytetään? Esitä numeroesimerkki WACC-luvun laskemisesta. (15 p.)

2. Mitä ovat ns. vaihtoehtolaskelmat ja minkälaisia laskentaperiaatteita niitä laadittaessa suositellaan noudatettaviksi? (10 p.)

3. Mitä tarkoitetaan tuloskortilla (balanced scorecard)? Esitä esimerkki tällaisesta ja kerro, mitä hyötyä menettelyn soveltamisesta voisi yritykselle olla. (15 p.)

4. Yrityksen myynti oli 200 kappaletta yksikköhintaan 50 euroa. Muuttuvat kustannukset olivat 32€/kpl ja kiinteät kustannukset 2500 euroa.

a. Selvitä kriittinen piste ja varmuusmarginaali.

b. Montako prosenttia myyntivolyymin pitäisi kasvaa alkuperäisestä, jotta voittoa tulisi 2000 euroa?

c. Kannattaisiko myyntihintoja laskea 4%, jos sen ansiosta myyntivolyymi kasvaisi 10%? Kuinka paljon myyntivolyymin pitäisi nousta, jotta em. hinnanalennus kannattaisi? (20 p.)

5. Monituoteyrityksen budjetti oli osastoittain seuraava:

Välittömät kustannukset: 8000 (Varasto) 9000 (Työstö)

Yleiskustannukset: 2400 (Varasto) 3600 (Työstö) 4600 (Hallinto)

Tuote X:n välittömät kustannukset varastossa ovat 16,0€/kpl ja työstössä 36,0€/kpl. Laske tuote X:n minimivalmistusarvo, valmistusarvo, omakustannusarvo, normaalivalmistusarvo ja normaaliomakustannusarvo. Budjetti perustui arvioituun 80 prosentin toimintasuhteeseen, kun normaalina pidetään 95 prosentin toimintasuhdetta. (20 p.)

6. Yritys harkitsee investoivansa 1000 t€ koneeseen, jonka pitoaika olisi viisi vuotta ja jäännösarvo 100 t€. Hanketta on jo suunniteltu melko pitkälle ja suunnittelukuluja on jo syntynyt 50 t€. Hankkeen tulojen arvioidaan olevan vuosittain seuraavat (alkaen vuodesta 1): 800, 1000, 1200, 1300 ja 1200 t€. Hankkeen muuttuvat menot ovat noin 40% myyntituloista ja kiinteät menot 300 t€/v. Kiinteissä menoissa ei ole vielä mukana poistoja eikä korkoja. Käyttöpääomaa hanke sitoisi noin 200 t€. Investoinnin tuottovaatimus on 10 prosenttia.

a. Laske investoinnin nykyarvo ja sisäinen korkokanta ja arvioi hankkeen kannattavuutta.

b. Mitä muita seikkoja tulisi ottaa huomioon ennen investointipäätöksen tekemistä? (20 p.)


23.9.2009 kuvina

Kuva:Y75_1.jpg Kuva:Y75_2.jpg

Päivämäärä: 3.5.2004

Y75

1. Laske käyttö ja varaston loppuarvo

a) FIFO lla

b) Painotetulla keskiarvolla


pvm: kpl: á:

1.5. alkuvarasto 2000 20

10.5. saapunut 1000 24

15.5. käyttö 1200

20.5. saapunut 400 28

25.5. käyttö 1300

31.5. loppuvarasto 900


2. Yrityksen kustannuspaikkatiedot :

omat kustannukset pinta- ala työntekijät

Kiinteistö 2400000

Hallinto 1510000 1500

Markkinointi 1500000 500 80

Osasto 1 1700000 2800 352

Osasto 2 1840000 3200 368

Laske osastojen 1 ja 2 lopulliset kustannukset. Kiinteistöt vyörytetään p-a:n suhteessa, hallinto työntekijöiden ja markkinointi osasto 1 40% ja osasto 2 60 %. Mainittuja mittayksikköjä käyttäen!


3. Huonekalutehtaan kustannukset

Muuttuvat kust. Kiint.kust.

Sahaus ja 40000 8000

alkukäsittely

Kokoonpano 12000 4000

Pintakäsittely 20000

Hallinto 18000

Tuotanto 600 pöytää

Normaali tuotanto 800 pöytää

Laske yhden pöydän a) MVA, b) VA, c) NVA, d) OKA ja e) NOKA


4. Sähköasennusfirman kustannukset

aineet ja tarvikkeet 2 400 000

välittömät palkat 1 800 000

välilliset aineet 192 000

välilliset palkat 1 440 000

markkinointi ja hallinto 291 600


Erääseen tilaukseen tarvikkeita 9000 €, välitöntä työtä 80 h á 15 €.

Laske ainelisä, palkkalisä sekä markkinoinnin ja hallinnon lisä. Myös omakustannusarvo.


5. Elokuvateatterissa kuukaudessa 7600 katsojaa á 10 €.

Muuttuvat kustannukset 1 €/ katsoja

Kiinteät kustannukset

palkat 12 000

salin vuokra 2 600

elokuvien vuokrat 10 000

ilmoittelu 1 205

sähkö 1 000

hallinto 4 785


Laske a) katetuottolaskelma, b) katetuottoprosentti, c) kriittinen myyntipiste (sekä asiakkaina että rahana) ja d) varmuusmarginaali (sekä asiakkaina että rahana).


6. kauppa harkitsee uutta tuotetta

a) Myyntihinta ? Hankintakustannukset 4,9 €, katetuotto 30 % ja ALV 22 %.

b) Kannattaako ottaa myyntiin, jos vaatii 10 000 € alkuinvestoinnin ja arvioitu myynti 35 000 € (ilman ALV) ?


7. Vastaa kahteen seuraavista lyhyesti:

a) Miten pääomakustannukset eroavat liikekirjanpidossa ja kustannuslaskennassa ?

b) Mitä tarkoitetaan lisä- ja rajakustannuksilla ?

c) Mitkä ovat yrityksen kannalta laskentatoimen perustehtävät ?

d) Mitä tarkoitetaan ositus- eli ekvivalenttiluvulla ?

Henkilökohtaiset työkalut