Y60 Kauppaoikeus tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tenttikysymykset 27.3.2013

Tentissä vastaustila rajattu 7-10 riviin tehtävää kohden. Yhdestä tehtävästä sai 6-8 pistettä, tentistä yhteensä 40 pistettä.

Selitä seuraavat käsitteet:

1. Oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus

2. Tuottamus vahingonkorvausoikeudessa

3. Sopimuksen pätemättömyys

4. Osakeyhtiö

5. Saalistushinnoittelu

6. Yhdistys

Tenttikysymykset 6.5.2009

Tehtävä 1

Ota kantaa kunkin väitteen oikeellisuuteen erilliselle lomakkeelle. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen ja väärästä vastauksesta vähennetään yksi piste. Vastaamatta jättäminen ei lisää eikä vähennä pisteitä. Tehtävän vähimmäispistemäärä on joka tapauksessa 0.

a) Sopimusoikeudellisia ongelmatilanteita ratkaistaessa on yleensä melko merkityksetöntä, mitä osapuolet ovat sopineet tai mitä heidän voidaan katsoa sopineen, vaan keskeistä on ennen kaikkea kirjoitetun lain huolellinen tulkinta.

b) Sopimusoikeudessamme on lähtökohtana kirjallisen muodon vaatimus, jonka mukaan sopimus voidaan pääsääntöisesti solmia ainoastaan sopimusasiakirja allekirjoittamalla

c) Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka sisällöstä ainakin osa perustuu ennalta valmisteltuihin ehtoihin.

d) Ankara ja yllättävä vakioehto ei tule sopimuksen osaksi, ellei ehdon laatijan vastapuoli nimenomaisesti ole ilmoittanut hyväksyvänsä sitä.

e) Esisopimus merkitsee sitovaa lupausta varsinaisen sopimuksen tekemiseen

f) sopimuksen valmisteluaineistolla voi olla merkitystä sopimuksen tulkinnassa ainoastaan, jos osapuolet ovat viitanneet tähän mahdollisuuteen sopimuksessaan.

g) Sopimusperusteisen vahingonkorvauksen lähtökohtana on saattaa sopimusrikkomuksesta kärsivä siihen asemaan, johon hän olisi jäänyt, jos sopimusta ei olisi koskaan solmittukaan

h) oikeus vahingonkorvaukseen yleensä kaventuu siltä osin, kuin vahinko voidaan lukea kärsijänsä itse aiheuttamaksi.

i) Sopimuksen purkaminen edellyttää tahallista sopimusrikkomusta

j) Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset voidaan lähtökohtaisesti irtisanoa.


Tehtävä 2 (Essee)

A omistaa pienestä osakeyhtiömuotoisesta konepajasta kolmasosan. Osakekirjoja ei ole yhtiön osakkeista koskaan laadittu. A tarvitsee pikaisesti luottoa, jota B suostuu A:lle antamaan, mikäli A antaa vakuudeksi omistamansa konepajaosakkeet. Mistä vakuusjärjestelystä tapauksessa on kysymys ja miten järjestely tulisi toteuttaa?


Tehtävä 3 (Essee)

Työnantaja oli vuokrannut autoliikkeeltä ja sen kanssa yhteistyössä toimineelta rahoitusyhtiöltä työntekijänsä käyttöön auton. Sopimusneuvottelujen yhteydessä auton käyttäjälle oli perustettu oikeus lunastaa auto vuokrakauden päätyttä. Rahoitusyhtiö, jonka omistukseen auto oli vuokrauksen yhteydessä siirtynyt, oli sittemmin myynyt koko liiketoimintansa siihen kuuluvine autoineen eräälle kolmannelle yhtiölle. Millaisesta rahoitusjärjestelystä tapauksessa oli kysymys ja sitoiko lunastusoikeutta koskeva ehto myös liiketoiminnan ostajaa?

Henkilökohtaiset työkalut