Y130 Tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tenttikysymykset 10.12.2012

Kysymykset kirjoitettu ulkomuistista suuntaa antavasti.

1. Lueteltu kahdeksan kaupunkikierroksen osallistujamäärät (6, 7, 9, 10, 11, 11, 12, 13). Näistä pitää laskea mediaani, moodi, vaihteluvälin pituus ja kvartaalipoikkeama. Piirrä boxplot-hahmotelma (Box&Whisker-diagrammi) frekvensseistä.

2. Leipuri mittaa satunnaisesti valitun limpun painon joka päivä kuuden päivän ajan. Lueteltu limppujen painot.

a) Muodosta piste-estimaatti limpun odotusarvolle ja varianssille.

b) Muodosta limppujen painon odotusarvolle 95% luottamusväli.

c) Voisiko odotusarvo todellisuudessa olla 820g? Perustele vastauksesi.

3. Ristiintaulukko eri sukupuolten kannoista aborttiin. Miehet ja naiset / hyväksyy ja ei hyväksy. Pitää selvittää, onko sukupuolten välillä eroa mielipiteissä koskien aborttia.

a) Mitkä hypoteesit H0 ja H1 valitset, jotta saat selvitettyä, onko sukupuolten välillä eroa?

b) Miten selvität hypoteesien paikkaansaitävyyden?

c) Hylätäänkö vai hyväksytäänkö H0, kun alfa=0,05? (Eli pitää laskea luottamusväli.) Perustele vastauksesi.

4. Käsittelyn vaikutuksia pellon satoisuuteen mitattiin. Mitattiin peltopalojen viljantuotto (kg/ha) treatment 1:llä ja treatment 2:lla. Vertailuna käytettiin kontrollipeltopaloja, joissa ei käytetty mitään käsittelyä. Taulukossa 10 kpl lukuja per ryhmä (T1, T2 ja kontrolli).

T1: 4210, 3982…jne

T2: 4105, 3798…jne

Kontrolli: 3895, 3903…jne

H0: odotusarvo T1 = odotusarvo T2 = odotusarvo kontrolli

H1: odotusarvot eivät ole yhtäsuuria.

Näistä tuloksista on laskettu seuraavia otostunnuslukuja:

y(viiva)=jotain, x(viiva)=jotain, Sx^2=jotain, Sy^2=jotain, rxy^2=jotain

a) Neliösumma on annettu valmiiksi. Laske keskineliösumma ja F-testisuure.

b) Laske B0 ja B1.

c) Hyväsytäänkö vai hylätäänkö H0? Perustele.

Henkilökohtaiset työkalut