Y105 Markkinoinnin perusteet tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tenttikysymykset 19.12.2013

Pakollinen kysymys heille jotka eivät osallistuneet ensimmäiseen luentoon 30.10 joka oli pakollinen:

Mikä on markkinoinnin tavoite? Kuvaa lyhyesti markkinointiprosessi jonka avulla tavoitteeseen päästään. (Hyväksytty/hylätty)

Vastaa kahteen seuraavista:

1. Mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisellä markkinointistrategialla? Selosta valitsemasi yritysesimerkin avulla miten markkinointistrategia määritellään ja millä tavoin se toimeenpannaan? (30p)

2. Miten yritysmarkkinat (business markets) eroavat kuluttajamarkkinoista markkinarakenteen ja kysynnän suhteen? Selosta lyhyesti vähintään neljä eroa. Eroaako yritysmarkkinoiden segmentointi kuluttajamarkkinoiden segmentoinnista? Jos eroaa niin miten? (30p)

3. Mitkä ovat markkinointiviestinnän yleiset tavoitteet? Mitä näistä soveltaisit ja minkä vuoksi

a) Paulig Cupsolo kapselikahvinkeittimen

b) Nessu-paperinenäliinojen

c) henkilökohtaisen kuntovalmentajan palveluiden markkinointiviestintään?

Minkälaista viestintäkanavaa käyttäisit näiden tuotteiden markkinointiviestinnässä? Perustele valintasi. Vihje: määrittele ensin kunkin tuotteen markkinoinnin kohderyhmä. (30p)

Henkilökohtaiset työkalut