NEUVO 6a tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Neuvo 6a tenttikysymykset 18.12.2008

1) Brooks kuvailee 21 (1900-luvun) myyntityön myyttiä. Kuvaile niistä mielestäsi kuusi tärkeintä. Kerro, miksi ne eivät enää pidä paikkaansa kolmannella vuosituhannella. Miten myyntityötä tulisi nyt tehdä.

2) Mikä ero on asiakasarvolla ja asiakkaan arvolla yritykselle? Vrt Angel Customers and Demon customers. Miten Woodruf ja Gardial selittävät asiakasarvon muodostumisprosessin. Anna esimerkki ja piirrä kuva.

3) Mitä ns recoveryprosessin strateginen suunnittelu edellyttää yritykseltä. Kuvaile toivuttamisprosessin vaiheet (6) Zemken mukaan.

4) Kuvaile Westermarkin mukaan markkinointi- ja tiedotusviestintä, myyntiviestintä ja jälkimarkkinointiviestintä. Piirrä kuva ja määrittele lyhyesti kuhunkin osioon oikeat viestinnän funktiot.

5) Uusille markkinoille pyrkiminen on aina haasteellista. Brooks kuvailee kymmenkunta "totuutta", jotka tulee silloin ottaa huomioon. Valitse niistä viisi ja kuvaile ne perusteellisesti esimerkkien avulla.


12.1.2007

1. Mitä Mitch Anthony tarkoittaa kappaleen 20 motolla: The first step towards empathy is learning to suspend the narcissistic urge?

2. Tunneälykkäät myyjät tuntevat oman ja asiakkaidensa persoonallisuudet (DNA) ja pystyvät viestimään "oikealla" tavalla eri tyyppien kanssa. Kuvaile Anthonyn mukaan tyypit, niiden vahvuudet ja haasteet. Kerro, miten myyjätyypit voivat parantaa omaa vaikuttavuuttaan.

3. Kuvaile Westermarckin esittämät markkinoinnin paradigmat. Tarkastele kriittisesti kunkin paradigman vahvuuksia ja haasteita markkinoijan kannalta. Mihin suuntaan markkinointi on vuonna 2007 menossa?

4. Määrittele yrityksen harjoittama: 1) tiedotustoiminta 2)suhdetoiminta 3)mainostoiminta 4)sponsoritoiminta Kuvaile tavoitteet ja anna esimerkkejä menetelmistä.

5. Keskustelimme paljon arvoista luennoilla. Miksi arvokeskustelu on tärkeätä markkinoinnissa? Tarkastele arvoja syvällisesti vähintään kolmesta näkökulmasta.


06/2006

1. Määrittele lyhyesti mutta oleelliset kohdat huomioonottaen tiedotus-, suhde-, mainos-sponsorointitoiminta. Annan esimerkkejä miten ne tukevat markkinointia.

2. Mitä Edwardssonin tutkimus paljasti asiakastyytyväisyyden ja tunnearvon välisestä yhteydestä? Miten otat tulokset huomioon hotellin johtajana?

3. Mitä tarkoitetaan markkinoinnin paradigmoilla? Kuvaile ne ja kerro mihin suuntaan ollaan menossa markkinoinnissa?

4. Myyjän oma motivoituminen tunneälykkääseen myyntityöhön on tärkeätä. ANTHONY kuvailee kuusi sisäisen motivaation lähdettä kohdassa: "What makes you tick?" Kuvaile ne melko perusteellisesti.

5. Ollakseen tunneälykäs myyjä, tulee hänen ensin ymmärtää oma DNA:nsa. Anthony kuvaa 4 erilaista persoonallisuustyyppiä. Kuvaile tyypit ja kerro jokaisen tyypin 2 merkittävintä vahvuutta ja heikkoutta. Miten heikkouksia voidaan parantaa?


15.12.2006

1. Kuvaile asiakasarvon muodostuminen Woodroof&Gardialin 1996 arvoluokituksen pohjalta. Anna esimerkki (ei luomu). Piirrä kuva.

2. Kuvaile Zemken mukaan (kuusi kohtaa), miten saadaan pettynyt asiakas epäonnistuneen palvelun jälkeen tyytyväiseksi yritystä kohtaan (recovery).

3. Määrittele yrityksen harjoittama tiedotus-, suhde-, mainonta- ja sponsorointitoiminta ja kullekin tavoite, jonka kautta ne tukevat yrityksen strategisia päämääriä.

4. Myyjän oma motivoimisen tunne älykkääseen myyntityöhön on tärkeätä. Anthony kuvaa kuusi sisäisen motivaation lähdettä kohdassa: "What makes you tick?" Kuvaile ne perusteellisesti.

5. Ollakseen tunneälykäs tulee myyjän ensin ymmärtää oma DNA:nsa. Anthony kuvaa neljä erilaista persoonallisuustyyppiä. Kuvaile tyypit ja kerro jokaisen tyypin kaksi merkittävintä heikkoutta ja vahvuutta. Miten heikkouksia voi parantaa?

Henkilökohtaiset työkalut