MIKRO575 Elintarvike-ja ympäristöhygienia+valvonta tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Kirjatentti 27.10.2016

1. Epidemian selvittäminen.

2. Listeria elintarvikepatogeenina.

3. Valitse yksi kalan kautta leviävä parasiitti ja kerro siihen liittyvistä oleellisista seikoista.

4. Elintarvikevalvonta Suomessa.

Tentti 28.4.2016

1. Epidemiologiset tutkimukset.

2. Salmonella elintarvikepatogeenina.

3. Valitse yksi lihan kautta leviävä parasiitti ja kerro siihen liittyvistä oleellisista seikoista.

4. HACCP


Tentti 22.5.2014

1. Epidemian selvittäminen

2. Yersinia elintarvikepatogeenina

3. Valitse yksi elintarvikkeiden kautta leviävä parasiitti ja kerro siihen liittyvistä oleellisista seikoista

4. Elintarvikevalvonta Suomessa


Tentti 10.4.2014

1. Patogeenien ja pilaajien detektointi elintarvikkeista ja vedestä

2. Campylobacter jejuni elintarvikepatogeenina

3. Valitse yksi elintarvikkeiden kautta leviävä parasiitti ja kerro siihen liittyvistä oleellisista seikoista

4. Minkälaisilla järjestelmillä voi tuottaa mikrobiologisesti laadukkaita elintarvikkeita?Tentti 15.12.2011

1. Elintarvikepatogeenien tyyppaus

2. Listeriat elintarvikepatogeenina

3. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että virukset aiheuttavat niin monia ruokamyrkytyksiä ja usein laajalle joukolle?

4. Miten voidaan vaikuttaa veden mikrobiologiseen laatuun?

Tentti 11.8.2011

1. Patogeenien eristäminen elintarvikkeista.

2. E. coli elintarvikkeissa.

3. Nimeä jokin elintarvikkeissa esiintyvä parasiitti ja selosta sen ominaisuudet.

4. Suomen elintarvikevalvonnan pääpiirteet.

Tentti 23.5.2007

1. Mikrobien tyypitys

2. Salmonella- elintarvikepatogeenina

3. Elintarvike-epidemian aiheuttamat toimenpiteet

4. Veden hygienisen laadun mittaus

Tentti 12.4.2007

1. Miten mikrobeja osoitetaan elintarvikkeista?

2. Kampylobakteerit elintarvikepatogeenina

3. Miksi norovirukset aiheuttavat niin monia ruokamyrkytyksiä?

4. Akkreditointi

Tentti 8.3.2007

1. Elintarvikepatogeenien tyyppaus epidemiologisia tutkimuksia varten.

2. Yersiniat elintarvikepatogeenina.

3. Miksi norovirukset aiheuttavat niin paljon ruokamyrkytyksiä?

4. Valvontakeinot elintarviketurvallusuuden parantamiseksi. päivämäärä

Henkilökohtaiset työkalut