MARK14 Palvelujen markkinointi tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Tentti 5.6.08

1. Selvitä markkinoinnin suunnittelussa erityisesti huomioon otettavat seikat. Anna muutama käytännön esimerkki.

2. Arvioi liikeidea-ajattelun merkitystä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla sekä anna oma näkemyksesi liikeidea-ajattelun tulevaisuudesta.

3. Selvitä tyypillisimmät palveluiden hinnoittelustrategiat ("Approaches to Pricing Services")

4. Selvitä asiakkaiden eri roolit palveluprosessin osapuolena (Customer´s Roles).

PVM?

1. Arvioi asiakaspalautteen merkitystä palvelutuotteen kehittämisessä sekä esittele muutama keino asiakaspalautteen keräämiselle.

2. Selvitä tyypillisimmät palveluiden hinnoittelustrategiat ("approaches to pricing services").

3. Selvitä asiakkaiden eri roolit palveluprosessin osapuolena (customer's roles).

4. Arvioi laadun merkitystä yrityksen kannattavuudelle.


7.6.2007

1. Arvioi syitä, jotka ovat aiheuttaneet palvelusektorin voimakkaan kasvun sekä anna oma arvioisi palvelusektorin tulevaisuuden näkymistä.

2. Selvitä asiakkaan laatuodotusten muodostumiseen vaikuttavat tekijät ("Nature and determinants of Customer Expectations of Service")

3. Selvitä palveluiden tuotekehittelyn tyypillinen prosessi ("New Service Development Process") sekä arvioi palveluiden tuotekehittelyyn liittyviä vaikeuksia.

4. Selvitä tyypillisimmät palveluiden hinnoittelustrategiat ("Approaches to Pricing Services")


PVM?

Vastauksen ohjepituus 1-2 sivua.

1. Arvioi asiakaspalautteen merkitystä palvelutuotteen kehittämisessä sekä esittele muutama keino asiakaspalautteen keräämiseksi.

2. Selvitä tyypillisimmät palveluiden hinnoittelustrategiat (approaches to pricing services)

3. Selvitä asiakkaiden eri roolit palveluprosessin osapuolina (customer's role)

4. Arvioi laadun merkitystä yrityksen kannattavuudelle.

Tiedoksi, että luennoitsija kertoi nämä kysymykset kevään -06 kurssilla, joten näiden toistumiseen tuskin kannattaa luottaa.

Henkilökohtaiset työkalut