MAL12 tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

MAL 12-tentti 09.10.2009

1) Selitä, mitä ymmärretään Leadership- ja Management- käsitteillä ja miten ne poikkeavat toisistaan?

2) Tulos- ja taselaskelman paäpiirteet sekä niiden soveltuvuus maatilojen taloudellisen tuloksen analysointiin?

3) Mitä ymmärretään tunnusluvun reliabiliteetilla ja validiteetilla?

4) Informaatio ja sen merkitys maatilayrityksen johtamisessa

5) Strateginen suunnittelu GILESin ja RENBORGin mukaan.

Henkilökohtaiset työkalut