Etusivu

Lipidi-wiki

Versio hetkellä 23. tammikuuta 2018 kello 12.42 – tehnyt Paallikko (keskustelu | muokkaukset)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

KAIKKI TENTTIKYSYMYKSET JA KURSSIKUVAUKSET TULEE LÄHETTÄÄ OSOITTEESEEN lipidi-ry@helsinki.fi Ylläpitäjät huolehtivat kysymykset wikiin. Näin homma on helpompaa kaikille. Voit lähettää myös liitetiedostoina luentomuistiinpanoja yms. kursseilla hyödyllistä materiaalia.

Muista mainita mailissa kurssin nimi ja tentin päivämäärä.


Eikö etsimääsi löytynyt? Lisääthän itse kysymykset tentin jälkeen, niin seuraavat löytävät.Sisällysluettelo

Elintarvike-ekonomia

EE037 Rahoituksen suunnittelu ja johtaminen (5 op)

EE037 Tenttikysymykset

EE037 Kurssikuvaus

EE038 Johdon laskentatoimi ( op)

EE038 Tenttikysymykset

EE038 Kurssikuvaus

EE039

EE039 Logistiikka tenttikysymykset

EE039 Laatujohtaminen tenttikysymykset

EE039 Tuotekehitys tenttikysymykset

EE040 Yhteiskuntavastuujohtaminen, 5op

EE040 tenttikysymykset

EE047 Organisaatiokäyttäytyminen 5op

EE047 Organisaatiokäyttäytyminen tenttikysymykset

EE048 Johtajuus 5 op

EE048 Tenttikysymykset

EE048 Johtajuus tiivistelmää

EE050 Elintarvikkeiden kysyntä ja kulutus 5op

EE051 Tuotehinnoittelu

EE051 Tuotehinnoittelu tenttikysymykset

EE054 Ideasta tuotteeksi, 5op

EE054 Ideasta tuotteeksi, 5op

EE054 Ideasta tuotteeksi tenttikysymykset

EE060 Tuotantotalous ja logistiikka, 5op

EE060 Tuotantotalous ja logistiikka tenttikysymykset

EE061 Laatujohtaminen 5op

EE061 Laatujohtaminen tenttikysymykset

EE076 Ruokapalvelut elintarviketaloudessa 5op

EE085 Tutkimusmenetelmät

EE085 Tutkimusmenetelmät tenttikysymykset

EE089 Kirjallisuuskuulustelu 2 = maisteritentti

EE089 tenttikysymykset

EE099 Kirjallisuuskuulustelu 1 = kanditentti

EE099 tenttikysymykset: tuotekehitys

EE099 Tenttikysymykset: Johtaminen

Elintarviketieteet

ETK111 Elintarviketeknologian perusteet

ETK111 Tenttikysymykset

ETK112 Elintarvikekemian perusteet

ETK112 Tenttikysymykset

ETK121 Liha ja lihavalmisteet

ETK121 Tenttikysymykset

ETK122 Maito ja maitovalmisteet

ETK122 Tenttikysymykset

ETK130 Elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta

ETK130 Tenttikysymykset

ETK230 Elintarvikkeiden makrokomponenttien kemia

ETK230 Tenttikysymykset

ETK240 Aistinvaraisen tutkimuksen perusteet

ETK240 Tenttikysymykset

ETK250 Pakkausteknologian perusteet

ETK250 Tenttikysymykset

FOOD master's programme

FOOD-101 Food processing technology

FOOD-101 Tenttikysymykset

FOOD-102 Food structure, lectures

FOOD-102 Tenttikysymykset

FOOD-103 Food additives

FOOD-103 Tenttikysymykset

FOOD-402 Chemical risk factors

FOOD-402 Tenttikysymykset

FOOD-404 Food safety, literature exam

FOOD-404 Tenttikysymykset

Elintarvikekemia

EK110 Elintarvikekemian peruskurssi

EK110 Elintarvikekemian peruskurssi tenttikysymykset

EK120 Kemiallinen analytiikka

EK120 Kemiallinen analytiikka tenttikysymykset

EK125 Elintarvikekemiallinen analytiikka

EK125 Tenttikysymykset

EK131 European Food Legislation and Control

EK131 Tenttikysymykset

EK211 Hiilihydraatit (3op)

EK211 Kurssikuvaus

EK212 Proteiinit

EK212 Tenttikysymykset

EK260 Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset

EK260 Tenttikysymykset

EK365 Lisäaineet

EK365 Lisäaineet tenttikysymykset

EK224 Funktionaaliset elintarvikkeet

EK224 Tenttikysymykset

EK362 Chemical risk factors

EK362 Tenttikysymkset

EK363 Food Toxicology and Risk Assessment

EK363 Tenttikysymkset

Elintarviketeknologia

ETK111 Elintarviketeknologian perusteet

ETK111, Elintarviketeknologian perusteet tenttikysymykset

ETT140 Elintarviketeknologia

ETT140, Elintarviketeknologia tenttikysymykset

ETT150 Lihateknologia

ETT150, Lihateknologia tenttikysymykset

ETT170 Viljateknologia

ETT170, Viljateknologia tenttikysymykset

ETT215 Elintarvikesuunnittelu ja -prosessointi / Food Design -kurssi (10 op)

ETT215 Kurssikuvaus

ETT230 Aistinvaraisen tutkimuksen perusteet (10op)

ETT230 Kurssikuvaus

ET840 Aistinvaraisen tutkimuksen kirjatentti

ET840 Tenttikysymykset

ETT290 Food Processing Technology. Principles and Practice. (4op)

ETT290, Food Processing Technology tenttikysymykset

ETT410 Pakkausteknologia 2 (yleisen elintarviketeknologian maisterikurssi)

ETT410 Kurssikuvaus

ETT415 Separation methods (yleisen elintarviketeknologian maisterikurssi) (5op), Kevät 2011

ETT415 Kurssikuvaus

ETT425 Potential novel food processing methods (yleisen elintarviketeknologian maisterikurssi) (5op), Kevät 2011

ETT425 Kurssikuvaus

ETT621 Nestemäiset maitovalmisteet (8op)

ETT621 Kurssikuvaus

Kuluttajaekonomia (KE alkuiset kurssit)

KE2 (MARK1) Kuluttajakäyttäytymisen perusteet

KE2 (MARK1) Kuluttajakäyttäytymisen perusteet tenttikysymykset

KE32 Kuluttajalainsäädäntö

KE32 Kuluttajalainsäädäntö tenttikysymykset

KE62 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät

KE62 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät tenttikysymykset

KE62 Tiivistelmä tenttikirjoista


Maaseutuyrittäjyys (MY alkuiset kurssit)

Pekka Mäkisen kotisivut

MY1 Yrittäjyyden perusteet

MY1 tenttikysymykset

MY2 Maaseutuyrittäjyyden jatkokurssi

MY2 tenttikysymykset

MY3 Kasvuhakuisen pk-yrityksen strateginen suuntaaminen

MY3 tenttikysymykset

MY4 Yrittäjyyden teoriat kirjallisuuskuulustelu

MY4 tenttikysymykset

MY5 Liiketoimintamallit maaseudun teollisuusyrityksissä

MY5 tenttikysymykset


Markkinointi (MARK alkuiset kurssit)

MARK2b Markkinoinnin johtaminen ja suunnittelu (kirjallisuus)

MARK2b Markkinoinnin johtaminen ja suunnittelu (kirjallisuus)

MARK3 Markkinointitutkimus

MARK3 Markkinointitutkimus tenttikysymykset

MARK3 Kurssikuvaus

MARK4 hankintatoimen perusteet

MARK4 hankintatoimen perusteet tenttikysymykset

MARK 5 Markkinointiviestintä

MARK 5 tenttikysymykset

MARK 6a Strateginen johtaminen

MARK 6a tenttikysymykset

MARK7 Jakelun johtaminen

MARK7 Jakelun johtaminen tenttikysymykset

MARK7 Kurssikuvaus

MARK14 Palvelujen markkinointi

MARK14 Palvelujen markkinointi tenttikysymykset

MARK20 Brändijohtaminen

MARK20 Tenttikysymykset


Mikrobiologia

MOLE150 Mikrobien rakenne ja toiminta

MOLE150 Tenttikysymykset

MIKRO200 Mikrobiologian peruskurssi

MIKRO200 Mikrobiologian peruskurssi tenttikysymykset

MIKRO220 Mikrobiologian laboratorioharjoitukset (5 op)

MIKRO220 Kurssikuvaus

MIKRO 231 Elintarvikemikrobiologia

MIKRO 231 Elintarvikemikrobiologia tenttikysymykset

MIKRO 241 Ympäristömikrobiologia

MIKRO241 Ympäristömikrobiologia tenttikysymykset

MIKRO241 Kurssikuvaus

MIKRO 450 Kandidaatin kirjatentti

MIKRO 450 kandin kirjatentti kysymykset

MIKRO 575 Elintarvike-ja ympäristöhygienia+valvonta

MIKRO575 Elintarvike-ja ympäristöhygienia+valvonta tenttikysymykset

Neuvontaoppi

NEUVO 1

NEUVO 1 tenttikysymykset

NEUVO 2

NEUVO 2 tenttikysymykset

NEUVO 6a

NEUVO 6a tenttikysymykset

NEUVO 8

NEUVO 8 tenttikysymykset


Ravitsemustiede

RAV090 Johdatus ravitsemustieteeseen

RAV090 tenttikysymykset

RAV093 Ihmisen anatomia ja fysiologia (5op)

RAV093 Kurssikuvaus

RAV093 Tenttikysymykset

RAV100 Ihmisen anatomia ja solubiologia

RAV100 Ihmisen anatomia ja solubiologia tenttikysymykset

RAV101 Kansanravitsemus

RAV101 Tenttikysymykset

RAV112 Ravitsemusfysiologian perusteet

RAV112 Tenttikysymykset

RAV132 Elintarvikkeiden prosessointi ja ravitsemus

RAV132 Tenttikysymykset

RAV134 Ruokapalvelut toimialana

RAV134 Kurssikuvaus

RAV141 Nutrition problems in low income countries

RAV141 Kurssikuvaus

RAV141 tenttikysymykset

Y-alkuiset kurssit

Y55 Kansantaloustiede 10op

Y60 Kauppaoikeus

Y60 Kauppaoikeus tenttikysymykset

Y75 Johdon laskentatoimen perusteet 5op

Y75 Johdon laskentatoimen perusteet tenttikysymykset

Y75 Kurssikuvaus

Y100 Matematiikka I

Y100 Matematiikka I tenttikysymykset

Y105 Markkinoinnin perusteet

Y105 Markkinoinnin perusteet tenttikysymykset

Y125 Tieteellinen ajattelu

Y125 Tieteellinen ajattelu tenttikysymykset

Y125 Tieteellinen ajattelu Rationale ohjelma

Y130 Tilastollisen päättelyn perusteet (5op)

Y130 Tenttikysymykset

Y130 Kurssikuvaus

Y136

Y136 Tenttikysymykset

Y145 Kirjanpidon ja tuloslaskennan perusteet 5op

Y145 Tenttikysymykset


Muut kurssit

52878 Infektioimmunologia

52878 Infektioimmunologia tenttikysymykset

529001 Biotieteiden perusteet I

529001 Biotieteiden perusteet I tenttikysymykset

529002 Biotieteiden perusteet II

529002 Biotieteiden perusteet II tenttikysymykset

YKEM101 Kemian työt (5op)

YKEM101 Kurssikuvaus

EK326/YKEM310 Bioepäorgaaninen kemia

EK326/YKEM310 Bioepäorgaaninen kemia tenttikysymykset

BKEM100, Biokemia I

BKEM100, Biokemia I tenttikysymykset

MOLE-101, Biokemia 5 op

MOLE-101, Biokemia tenttikysymykset


MOLE-203 Metabolia

Metabolia Tenttikysymykset

MAL12

MAL12 tenttikysymykset

MAL15, ekonometria I

MAL15, ekonometria I tenttikysymykset

Henkilökohtaiset työkalut