ETK240 Tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tentti 12.12.2016

1. Seuraavassa on lueteltu 5 käsiteparia (a-e). Kerro kunkin parin tapauksessa lyhyesti, mitä käsitteet tarkoittavat (mihin käytetään jne.) painottaen käsitteiden yhtäläisyyksiä ja eroja (0-2 p/käsitepari).

a) Strukturoimaton graafinen asteikko verrattuna strukturoituun luokka-asteikkoon.

b) Kolmitesti verrattuja pari-kolmitestiin.

c) Hyväksytty/hylätty -menetelmä verrattuna ero vertailunäytteestä -menetelmään.

d) GC-olfaktometria verrattuna elektroniseen nenään.

e) Aikajärjestysvirhe verrattuna vastakohtavaikutukseen.


2. Kerro seuraavista asteikoista, millaisia ne ovat (esim. ankkurit ja niiden asettelu suhteessa toisiinsa; tarvittaessa piirtäen), mihin niitä käytetään (anna esimerkki); miten niillä mitattua aineistoa analysoidaan ja mitkä ovat niiden edut ja rajoitukset (0-5 p/asteikko).

a) Ankkuroitu suhdeasteikko

b) Mieltymys suhteessa toivittuun -asteikko


3. Kuvitellaan, että olet aistinvaraisesta tutkimuksesta vastaava asiantuntija suuressa elintarvikealan yrityksessä. Yrityksen tuotekehitysosasto on parhaillaan kehittelemässä uutta IhmePapu-tuotettu (lyhyesti IP) kilpailijaksi runsaasti kasviproteiinia sisältäville tuotteille, joita voidaan käyttää aterioissa jauhelihan sijaan (esim. Nyhtökaura ja Härkis). Eräänä päivänä yrityksen toimitusjohtaja antaa sinulle seuraavan tehtävän: "Selvitä, millaisia IhmePapu-tuotteemme aistittavat ominaisuudet ovat vastaaviin markkinoilla jo oleviin tuotteisiin verrattuna ja mihin suuntaan meidän pitäisi kehittää IP:n aistittavia ominaisuuksia, jotta se saavuttaisi markkinoilla kuluttajien suosion. Saat käyttöösi kaikki resurssit, mitä tarvitset, mutta yrityssalaisuuksia varjellaksemme et saa ulkoistaa tutkimusta alihankkijoille, vaan sinun on suunniteltava ja johdettava tutkimus itse."

Kerro, miten ratkaisisit toimitusjohtajan sinulle antaman tehtävän. Kuvaa pääpiirteittäin tutkimuksen vaihteet, menetelmät, raadit, asteikot ja aineiston analysointi (0-10 p).

Tentti 11.12.2015

1. Kerro aistinvaraisen tutkimuksen tilastollisista mitta-asteikoista. (kirjan luku III)

2. Kerro aistinvaraisen laaduntarkkailun menetelmistä. (kirjan luku VII ja luennot)

3. Sakkoanalyysi: Taulukko ja kuva luentodioista (hedelmäjogurtti esimerkki). Tehtävänä oli kertoa, mitä tietoa tuotekehittelijä saa aineistosta ja miten tuotetta kannattaisi kehitellä.

4. Kuluttajaraadin taustan mittaaminen: miksi ja miten? Teoriatiedon lisäksi esimerkkejä kurssin työstä 3 (kuluttajatutkimus). (kirjan luku XII ja työ 3)

Henkilökohtaiset työkalut