ETK130 Tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Tenttikysymykset 8.12.2016

1. Elintarvikelain yleiset säädökset 23/2006?

2. Mitä tarkoitetaan takaisinvedolla? Kerro 4 esimerkkiä.

3. Elintarvikkeiden kemialliset vaaratekijät?

4. Selitä lyhyesti:

a) EFSA

b) Hormonihäiritsijä

c) Hygieniapassi


Tenttikysymykset 20.10.2016

1. Mitä tarkoitetaan omavalvonnalla?

2. Mitä toimintaa voidaan harjoittaa vähäriskisyys asetuksen mukaan?

3. Mitä tietoja on annettava pakkaamattomista elintarvikkeista?

4. Selitä lyhyesti:

a) elintarvikehuoneisto

b) zoonoosi

c) EFSA:n tehtävät


Tenttikysymykset 14.11.2013

1. Selitä seuraavat käsitteet.

a) EFSA

b) ainesosaluettelo

c) HACCP

d) elintarviketietoasetus

2. Miten lisäaineiden ja uuselintarvikkeiden turvallisuutta arvioidaan?

3. Miten elintarvikkeiden valvonnan vastuut jakautuvat eri viranomaisille?

4. Elintarvikkeiden kemialliset vaaratekijät.

Tenttikysymykset 25.10.2012

1. EU:n elintarvikelainsäädännön (178/2002/EY) yleiset periaatteet

2. Mitä sisältyy elintarvikealan toimijan omavalvontaan?

3. Millaisia pakollisia tietoja tulee olla elintarvikkeen pakkauksessa?

4. Mitä tarkoitetaan seuraavilla:

a) RASFF

b) Codex Alimentarius

c) Oiva

d) Kuluttajainformaatioasetus

Tenttikysymykset 17.11.2011

1. Mikä on RASFF?

2. Miten EU:ssa toteutetaan riskinarviointia?

3. Mitä käsittelee EU:n yleinen elintarvikehygienia-asetus (852/2004)?

4. Mitä pakollisia tietoja tulee merkitä elintarvikkeen pakkaukseen?

Tenttikysymykset 20.10.2011

1. EU:n elintarvikelainsäädännön (178/2002/EY) yleiset periaatteet

2. Miten EFSA arvioi lisäaineiden turvallisuutta?

3. Mitä tarkoittaa elintarvikelainsäädännössä omavalvonta?

4. Millaisia pakollisia tietoja tulee olla elintarvikkeiden pakkauksessa?

Henkilökohtaiset työkalut