ET840 Tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kysymyksiä vanhasta aistin kirjatenttialueesta (aikaisemmin kurssikoodi ETT430): KPL 1-4, 7, 10-14, 17, 19

1. Haju- ja makuaistin vuorovaikutus kemotuntoaistimukseen (kappaleet 2.5-2.6)

2. Mieltymys suhteessa toivottuus asteikko: periaate, rajoitteet ja asteikon tulkinta? (kappale 14.5)

3. Aistinvarainen säilyvyystutkimus? (kappale 17.8)

____________________________________________________________________________________________________________________________

1. Kerro makuaistin toiminnasta (kappale 2.3)

2. Kerro aistinvaraisten kokeiden järjestelyistä (tilavaatimukset ym) (kappaleet 3.2-3.6)

3. Selosta JAR (just about right) (kappale 14.5)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1. Kerro Weberin laista, Fechnerin laista ja Stevensin potenssifunktiosta. Mitä yhtäläisyyksiä niissä on ja miten ne eroavat toisistaan? (kappale 2.2)

2. Raadin koulutus ja seuranta yleisessä kuvailemassa analyysissä? (kappaleet 10.1-10.3, 10.5)

3. Ennen uuden tuotteen lanseeramista tehtävät aistinvaraiset arvioinnit/tutkimukset. (kappaleet 17.8, 19)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1. Kuvaile aistinvaraisen laboratorion ihanneolosuhteita, näytteiden esittäminen ja koesuunnitelma. (kappaleet 3.2-3.4)

2. Mitä on rakenne, miten se ilmenee ja miten sitä tutkitaan? (kappaleet 11.1-11.2)

3. Esittele järjestys- ja paras-huonoin -testit ja kerro niiden eroista, analysointimenetelmistä ja hahmottele toiseen niitä arviointilomake. (kappale 13.7)

Henkilökohtaiset työkalut