EK326/YKEM310 Bioepäorgaaninen kemia tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tentti 21.1.2016

Tentissä tulee vastata 3 kysymykseen. Jos vastaat kaikkiin, saat lisäpisteitä.

1. a) Onko kompleksi värillinen? Perustele vastauksesi.

[Mn(CN)6]4- Mn järjestysluku on 25, elektronikonfiguraatio 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

[NiCl6]3- Ni järjestysluku on 28, elektronikonfiguraatio 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8

b) Arvioi, mikä seuraavista alla olevista kolmesta kompleksista absorboi lyhyintä aallonpituusaluetta näkyvän valon alueella. Perustele vastauksesi.

[FeF6]3- ; [Fe(CN)6]3- ; [Fe(H2O)6]3+

2. Kompleksiyhdisteiden rakenneisomeria voi olla koordinaatioisomeriaa, ionisaatioisomeriaa tai sidosisomeriaa. Selitä lyhyesti, mitä nämä erilaiset rakenneisomeriat ovat.

3. Mitä ovat siirtymämetallien yleiset kemialliset ominaisuudet? Miten biologia käyttää näitä ominaisuuksia?

4. Kerro lyhyesti: a) radonin aiheuttamat terveyshaitat b) kalsiumin imeytymiseen vaikuttavat tekijät c) mikrobien tehtävä malmien bioliuotuksessa d) sideroforien toiminta raudan sitomisessa e) raudan tehtävät bakteereilla f) tärkeimmät raudan lähteet ravinnosta

Henkilökohtaiset työkalut