EK125 Tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tenttikysymykset 03/2005

1. Ohessa on esitetty kaurarieskan ainekset sekä ravintosisältö. Millä eri menetelmillä tuotteesta on voitu analysoida proteiini-, rasva- ja natrium- ja suolapitoisuudet? Esitä ehdottamasiesi menetelmien periaatteet lyhyesti, kuvaa menetelmien edut ja rajoitukset sekä pohdi kriittisesti valitsemiesi menetelmien tulosten oikeellisuutta. (12 p)

2. Ravintokuidun määritys (mitä on ravintokuitu, määrityksen periaatteet sekä tärkeimmät reagenssit). Selvennä samalla eri vaiheiden ja reagenssien käytön perusteet. Pohdi menetelmän mahdollisia virhelähteitä. (5 p)

3. Määritettäessä kalsiumpitoisuutta AAS-menetelmällä tuhkitettiin 3,4 g kuivattua jauhonäytettä. Tuhka liuotettiin happoon, joka siirrettiin 50 ml:n mittapulloon ja mittapullo täytettiin merkkiin. Tästä liuoksesta otettiin 10,0 ml 25 ml:n mittapulloon ja mittapullo täytettiin merkkiin. Tämän liuoksen kalsiumpitoisuudeksi määritettiin AAS:lla 6.4 mg/l. Näytteen kosteuspitoisuus oli 9,7 %. Laske, mikä oli näytteen kalsiumpitoisuus (mg/kg tuorepainoa)? (5 p)

4. Na-selektiivisellä elektrodilla tehtävää Na-määritystä varten on valmistettu 1,127 grammasta näytettä näyteliuos 50 ml:n mittapulloon. Tämän näyteliuoksen pitoisuudeksi saadaan 173 mg Na/l. Saman näyteliuoksen kloridipitoisuudeksi määritetään 152 mg Cl/l. Mikä on näytteen ruokasuolpitoisuus (%) laskettuna kloridipitoisuuden perusteella. (Näytteessä ei ole muita kloridilähteitä kuin ruokasuola). Kuinka suuri osuus näytteen natriumista on peräisin ruokasuolasta? (8 p)

Henkilökohtaiset työkalut