EK120 Kemiallinen analytiikka tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tenttikysymykset 6.3.2014

1. Keskeisimmät virhelähteet biologisen näytteen näytteenotossa ja keinot niiden välttämiseksi

2. Tulosten jäljitettävyys (traceability)

3. Erottumisperiaatteet nestekromatografiassa

4. Ioniselektiiviset elektrodit - toiminta pääpiirteittäin ja sovelluksia

5. Säteilyn ja materian vuorovaikutus, ja sen hyödyntäminen spektroskopiassaTenttikysymykset 7.1.2014

1. Keskeisimmät virhelähteet näytteenotossa

2. Tulosten jäljitettävyys

3. Erottumisperisatteet kaasu- ja nestekromatografiassa

4. Atomispektroskopia - toiminta pääpiirteittäin sekä sovelluksia

5. Menetelmän valintaan vaikuttavia seikkojaTenttikysymykset 13.12.2012

1. Keskeisimmät virhelähteet näytteenotossa

2. Analyysimenetelmän luotettavuuden arviointi

3. Vertaile sisäisen ja ulkoisen standardin menetelmää sekä standardinlisäysmenetelmää

4. Nestekromatografian erottumisperiaatteet

5. Entsymaattiset menetelmät - esimerkkejä sovelluksista, eduista ja rajoituksista

Henkilökohtaiset työkalut