EE099 tenttikysymykset: tuotekehitys

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

EE099 Tuotekehitys 13.11.2009

Baker, M. & Hart, S. Product strategy and Management. Prentice Hall. 2007

1. Elinkaarikonseptin hyödyntäminen tuotejohtamisessa. Pohdi kirjan esittämää kritiikkiä konseptia kohtaan.

2. Markkinoiden testaaminen. Miten ja milloin niitä tulisi testata?


Fitzsimmons, J.A. & Fitzsimmons, M.J. 2000. New Service Development. Creating Memorable Experiences. Sage Publications, Inc. 304 p.

3. Palvelutilanteen ennallistaminen (service recovery).

4. Palvelukonsepti - määritelmä ja hyödyntäminen palveluita kehitettäessä.

Aihealue tuotekehitys 13.3.2009 tentaattorina Eeva Lindroth.

Kirjat:

Baker, M. & Hart, S. Product strategy and Management. Prentice Hall. ( 1999. 486 p; 2007 541p )

Brody, A.L. & Lord, J.B. 2000. Developing new food products for a changing marketplace. Technomic Publishing Co., Inc. Lancaster . 475 p. (Viikin tiedekirjastossa)

Tentissä oli neljä esseetä, kaksi per kirja. Molemmat kirjat tulee saada hyväksytetysti läpi koko tentin hyväksymiseksi.


Kysymykset:

1. Elinkaarikonseptin hyödyntäminen tuotejohtamisessa. Pohdi kirjan esittämää kritiikkiä konseptia kohtaan. (Baker & Hart. Ch. 5)

2. Tuoteportfolion johtamiseen sovellettavat menetelmät (BCG ja DPM). Pohdi kirjan esittämää kritiikkiä menetelmiä kohtaan. (Baker & Hart. Ch. 6)

3. Varsinaisen tuotekehityksen alkuvaiheessa käytettävät testit. Minkälaisia, mitä eroja, mitä tuloksia ja miksi käytetään. (Brody & Lord. Ch. 12)

4. Mitkä tekijät vaikuttavat uusien tuotteiden onnistumiseen ja epäonnistumiseen? Esitä lyhyesti, miten näitä voidaan huomioida tuotekehitysprosessissa. (Brody & Lord. Ch. 4)

Henkilökohtaiset työkalut