EE099 Tenttikysymykset: Johtaminen

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Tenttikysymykset 8.11.2013

1. Seeck: Kuvaile kirjassa esitellyt johtamisopit ja mihin ongelmiin ne pyrkivät vastaamaan?

2. Viitala: Mitä on henkilöstösuunnittelu?

3. Hatch & Cunliffe: Kansallisen kulttuurin vaikutukset organisaatioon Hofsteden mukaan.

TAI

4. Organisaation sosiaalisen rakenteen osa-alueet.

Tenttikysymykset 13.9.2013

1. Seeck: Rakenneparadigma johtamisoppien jatkumossa.

2. Viitala: Henkilöstöjohtamisen tehtäväkenttä.

3. H&C: Kansallisen kulttuurin vaikutukset organisaatioon Hofsteden mukaan.

4. Organisaation sosiaalisen rakenteen osa-alueet.

Tenttikysymykset 6.8.2013

1. Seeck: Johtamisoppien omaksuminen Suomessa.

2. Viitala: Henkilöstöjohtamisen strateginen kytkentä.

3. Hatch & Cunliffe: Vertaile mekanistista ja orgaanista organisaatiota.

Tai

Hatch & Cunliffe: Miten yksittäinen johtaja voi parantaa asemaansa organisaatiossa?


Tenttikysymykset 11.5.2012

1. Seeck: Mitä ovat johtamisen paradigmat, tredit, muodit ja iskusanat ja miten ne suhteutuvat toisiinsa?

2. Viitala: Selitä BCG:n henkilöstöarvioinnin portfoliomalli ja mihin sitä voidaan käyttää?

3. H & C: Mitä sovelluskohteita organisaatioteorialla on yrityksen toiminnoissa?

4. H & C: Organisaation toimintaympäristön osa-alueet (sectors of the general environment)?

Tenttikysymykset 7.10.2011

1. Seeck: Kuvaile kirjassa esitetty historiallinen jatkumo, jossa eri johtamisparadigmat vuorollaan tulevat esiin.

2.Viitala: Mitä henkilöstöjohtamisen tehtäväkenttään kuuluu?

3.Hatch & Cunliffe: Selitä Scheinin kolme organisaatiokulttuurin tasoa ja anna esimerkkejä näkyvimmästä tasosta (artifacts)

4. Hatch & Cunliffe: Piirrä ja selitä Greinerin organisaation elinkaarimalli.

Tenttikysymykset 16.9.2011

1. Seeck: Kirjassa esitetty 5 johtamisparadigmaa. Mitä ne ovat ja mihin yrityksen osa-alueisiin ne pyrkivät vaikuttamaan? (ei ole tarkka kysymyksen sanamuoto)

2. Viitala: Kerro työn kuormitustekijöistä.

3. Hatch & Cunliffe: Selitä Scheinin kolme organisaatiokulttuurin tasoa ja anna esimerkkejä näkyvimmästä tasosta (artifacts)

4. Hatch & Cunliffe: Piirrä ja selitä Greinerin organisaation elinkaarimalli

Tenttikysymykset 10.12.2010

1. Seeck: Kuvaile lyhyesti kirjassa esitetyt viisi johtamisparadigmaa ja kerro mihin ongelmiin ne ovat syntyneet vastaamaan.

2. Viitala: Kerro palkasta motivaatiokeinona.

3. Hatch & Cunliffe: Selitä Scheinin kolme organisaatiokulttuurin tasoa ja anna esimerkkejä näkyvimmästä tasosta (artifacts)

4. Hatch & Cunliffe: Piirrä ja selitä Greinerin organisaation elinkaarimalli

Henkilökohtaiset työkalut