EE089 tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

EE089 9.10.2015

Bourlakis & Weightman 2004: Factors influencing supply and demand of organic food Kaplan & Norton 2007:

1) Aineettoman pääoman johtamisesta saatavat hyödyt 2) Toimitusketjun Balanced Scorecard -mittaristo

Copeland, Koller & Murrin 2000:

1) VBM process 2) The Capital asset pricing model

Barney & Hesterly 2006:

1) VRIO framework 2) Cost leadershipEE089 13.3.2015

Bourlakis, M. A. & Weightman, P. W. H. (eds.) 2004. Food Supply Chain Management:

1. Management of procurement in the food and drink industry in the early 21st century.


Kaplan, R.S & Norton, D.P. 2006. Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies:

2. Supply Chain Balanced Scorecard

3. Aligning intangible assets to achieve enterprise level synergiesEE089 7.10.2011

1. Product differentiation (Barney & Hesterly: Strategic management and competitive advantage)

a) from the viewpoint of products and services

b) from the viewpoint of the relationship between organisation and customer


2. Five forces model of environmental threats (Kaplan ja Norton. Olikohan tää kirja?)


3. The Role of Market Maker (Sharpe)


4. The Capital Market Line (Sharpe)


5. Financial synergies (corporate brands and themes or holding company model)


6. Total stategic alignment. (Barney and Hesterly)


7. Elintarvikkeiden turvallisuus ja kuluttajan kokemat riskit elintarvikeketjun toimintaa ohjaavana tekijänä. (Bourlakis)

EE089 7.6.2011

Sharpe:

1. The Role of Market Maker

2. The Capital Market Line


Kaplan-Norton

3. The Internal-Business-Process Value Chain perspective (kuva) s.96

4. The Customer perspective – Core measures s.67


Bourlakis & Weightman

5. Factrors influencing Supply and Demand for Organic Food


Hatch

6. The Interorganizational Model

7. Greiners model of organizational lifecycles

EE089 15.1.2010

Tribe: The economics of recreation, leisure and tourism

1. Pricing in the private sector 2. Motives for corporations to go multinational

Barney & Hesterly: Strategic management and competitive advantage

1. Product differentiation

a) from the viewpoint of products and services
b) from the viewpoint of the relationship between organisation and customer

2. Strategic alliances

Bourlakis et al: Food Supply Chain Management: 1. Elintarvikkeiden turvallisuus ja kuluttajan kokemat riskit elintarvikeketjun toimintaa ohjaavana tekijänä

Sharpe: Investors and markets: 1. Equilibrium simulation (kuva) 2. The Capital Market line

EE089 15.1.2010

Tribe: The economics of recreation, leisure and tourism

1. Pricing in the private sector 2. Motives for corporations to go multinational

Barney & Hesterly: Strategic management and competitive advantage

1. Product differentiation

a) from the viewpoint of products and services
b) from the viewpoint of the relationship between organisation and customer

2. Strategic alliances

Bourlakis et al: Food Supply Chain Management: 1. Elintarvikkeiden turvallisuus ja kuluttajan kokemat riskit elintarvikeketjun toimintaa ohjaavana tekijänä

Sharpe: Investors and markets: 1. Equilibrium simulation (kuva) 2. The Capital Market line
Kaplan, R. & Norton, D. B. 1996. The balanced scorecard. Harvard Business School Press


1. Linking financial objectives to business unit strategy (alkaen kirjan s. 49)

2. Core employee measurement group (alkaen kirjan s.129)


Copeland, T., Koller, T. & Murrin, J. 1994. Valuation: Measuring and managing the value of companies. John Wiley & Sons, 2 nd ed.

3. Restructuring pentagon (kuvio) (alkaen kirjan sivu 328)

4. Two frameworks for valuation -The entity DCF-model -The Economic Profit model (kirjan sivut 135-156)

EE089 13.11.2009

Elintarviketalous: Bourlakis, M. A. & Weightman, P. W. H. (eds.) 2004. Food Supply Chain Management. Blackwell Publishing. Cornwall.

1. Kuluttajan kokema elintarviketurvallisuus

Johtaminen: Barney, J. B. & Hesterly, W. S. 2006. Strategic Management and Competitive Advantage. Pearson Education, New Jersey.

1. Tuotedifferointi a)tuotteen ominaisuuksien differointi b)tuotteen ja asiakkaan suhteeseen liittyvä differointi


kevään'07 neljästä tentistä:

  • Tribe

Pricing the private sector; Investment in the public sector: investment incentives for tourism & leisure projects; Leisure, tourism & economic growth; Investment appraisal in the private sector

  • Bromwich & Bhimani

Luettele tekijöiden 9-kohtainen Pathways to progress (HOX! ei löydy varsinaisesti sellaisenaan koko kirjasta!!); Target costing

  • Kaplan & Norton

Core employee measurement group; Internal business process perspective; The internal business-prosess value chain: rakenne ja sisältö, mielellään kuvien avulla; Customer core measurement

  • Hatch

Boulding's hierarchy of systems; Greiner's model of organizational lifecycles (selitä kuvan avulla); The physical structure of organisations; Sectors of the general environment (selitä kuvan avulla)

  • Wickström & Norrmann

IT:n rakentamisen neljä peruslähtökohtaa (tms); Core competences (ja sinne päin..)

Henkilökohtaiset työkalut