EE061 Laatujohtaminen tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Tenttikysymykset 1.3.2017

1. Itsearviointi ja laadun kehittäminen (Lecklin)

2. Mitä tarkoitetaan laatukustannuksilla? Kerro esimerkein, miten ne syntyvät ja miten niihin voidaan vaikuttaa. (Lecklin)

Tenttikysymykset 9.5.2014

1. Kuvaile benchmarkingia. Miten se toteutetaan ja miten sitä voidaan hyödyntää organisaatiossa. (Lecklin)

2. Mitä tarkoitetaan laatukustannuksilla? Kerro esimerkein, miten ne syntyvät ja miten niihin voidaan vaikuttaa. (Lecklin)

Tenttikysymykset 29.4.2014

Tentin kaksi kysymystä kirjasta: Lecklin, O. 2006. Laatu yrityksen menestystekijänä. Talentum. 408 s. Huomaa, että kysymykset ovat täysin samat kuin tentissä 11.5.2012

1. Pohdi asiakastyytyväisyyttä, -tyytymättömyyttä ja -uskollisuutta, sekä asiakastyytyväisyyden mittaamista ja mittaustekniikoiden käyttöä (Lecklin)

2. Itsearviointi ja laadun kehittäminen (Lecklin)


Tenttikysymykset 9.11.2012

1. Asiakasarvojen arvohierarkia ja arvomuutosten ennakointi. Esitä jokin sovellus. (Lecklin)

2. Asiakkaan kokema kokonaislaatu. Miten tähän voidaan vaikuttaa? (Lecklin)

Tenttikysymykset 11.5.2012

Tentin kaksi kysymystä kirjasta: Lecklin, O.2006. Laatu yrityksen menestystekijänä. Talentum. 408 s.

1. Pohdi asiakastyytyväisyyttä, -tyytymättömyyttä ja -uskollisuutta, sekä asiakastyytyväisyyden mittaamista ja mittaustekniikoiden käyttöä (Lecklin)

2. Itsearviointi ja laadun kehittäminen (Lecklin)

Tenttikysymykset 9.10.2009

1. Palvelun normalisointiprosessi. Miten palvelun normalisointiprosessi eroaa perinteisestä reklamaatiosta. Miten yliopistolla voidaan hyödyntäää ennakoivaa palvelun normalisointijärjestelmää, anna esimerkki.

2. Palvelujen tuottavuus ja laatu. Määrittele palvelujen tuottavuus ja tuottavuuden mittaaminen. Miten palvelujen tuottavuus ja laatu liittyvät toisiinsa?

3. Mitä tarkoitetaan benchmarkingilla? Miten sitä voidaan hyödyntää organisaatiossa ja miten se toteutetaan?

4. Palvelujen auditointiprosessi. Mihin auditoinnilla pyritään? Mitä auditointimenetelmiä sinä tiedät?

Henkilökohtaiset työkalut