EE051 Tuotehinnoittelu tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kirjallisuuskuulustelu 9.10.2009

Kirjasta: Nagle, T. T. & Holden, R. K. The strategy and tactics of pricing

1. Miten asiakkaiden hintaherkkyys (price sensitivity) vaikuttaa hinnoittelupäätöksiin? (Customers, luku 4)

2. Selitä vertailuhinnan (reference price) merkitys hinnoittelussa. (Pricing psychology, luku 12)

Kirjasta: Sipilä, J. Palvelujen hinnoittelu

3. Miten Sipilä kirjassaan pohtii alennusten merkitystä palvelun tarjoajan näkökulmasta? (luku 9) Kirj asta: Forsman, S. Erilaistaminen ja hintastrategiat elintarvikealan yrityksissä. MTTL — j ulkaisuj a 93.

4. Pohdi tehdyn tutkimuksen pohjalta erilaistamisen ja hinnoittelun välistä yhteyttä mikropienissä elintarvikeulanyrityksissä.

9.8.2007

1. franchising-menestyksen kloonaus. Käsite, konseptin käytön laajuus ja Suomessa sopimuksen tyypillinen kesto ja korvaukset. Anna 5 franchising-yritys esimerkkiä (Sipilä s.227-232)

2. Eri aloilla käytettyjä alennusmuotoja suhteessa perushintaan. Sipilä mainitsee niistä 21 eri sovellusta. Mainitse niistä 10 (s.361-362)

3. Hinnankorotuksen eri muodot Sipilä mainitsee 8 eri muotoa. (s.387-388)

4. Sipilä esittää kaaviokuvan palvelujen hinnoittelumenetelmistä. Muuttujina ovat hinnoittelun perusta ja pääasiallinen hintakantaja. Lisäksi kuvioon on liitetty hinnan ilmoittamisen muoto ja hintatason peruste. Piirrä tämä laatikkokuva ja mainitse laatikkosisällöt.

5. Anderson ja Narus esittävät kirjansa 1:ssä kappaleessa käsitteen "Fundamental Value Equation". Tässä yhtälössä kahden kilpailevan yrityksen arvontuottamiskykyä asiakkaalle voidaan tarkastella arvo- ja hintakäsitteiden avulla. Esitä tämä yksinkertainen yhtälö ja kommentoi sen sisältöä lyhyesti.


10.2.2006

1. Sipilä esittää kaaviokuvan palvelujen hinnoittelumenetelmistä. Muuttujina ovat hinnoittelun perusta ja pääasiallinen hintakantaja. Lisäksi kuvioon on liitetty hinnan ilmoittamisen muoto ja hintatason peruste. Piirrä tämä laatikkokuva ja mainitse laatikkosisällöt.

2. Yrityksen kysyntä ja kustannusrakenne on kuvattu alla. Päättele kuinka monta kappaletta yritys valmistaa kuukaudessa ja millä hinnalla se myy tuotteensa. Piirrä myös kokonaistuotto ja kokonaiskustannuskäyrät vapaalla kädellä (Landsburg) Tätä kirjaa ei enää käytetä vuonna 2008.


Kysyntä Kokonaiskustannukset ( paina ylhäältä muokkaa, niin näet tämän järkevämmin...)

P Q Q TC

20 1 1 5 18 2 2 15 15 3 3 30 12 4 4 50 08 5 5 75

3. Anderson ja Narus esittävät kirjansa 1:ssä kappaleessa käsitteen "Fundamental Value Equation". Tässä yhtälössä kahden kilpailevan yrityksen arvontuottamiskykyä asiakkaalle voidaan tarkastella arvo- ja hintakäsitteiden avulla. Esitä tämä yksinkertainen yhtälö ja kommentoi sen sisältöä lyhyesti.

Henkilökohtaiset työkalut