EE047 Organisaatiokäyttäytyminen tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Tenttikysymykset 19.11.2012

Vastaa kolmeen seuraavista kysymyksistä:

1. Miten johtamisnäkemykset ovat kehittyneet?

2. Millaisia funktioita ns. kulttuurisilla tuotteilla on organisaatiossa?

3. Miten kuvailisit kompulsiivista johtajaa?

4. Miten tyytymättömyys ilmenee organisaatiossa tavanomaisesti?

Tenttikysymykset 23.11.2011

1. Miten tekstuaalinen näkökulma jäsentää organisaatioilmiöt?

2. Miten ryhmät kehittyvät?

3. Mitä tarkoitetaan johtamisen pimeillä puolilla ja miten tämä ilmiö voi esiintyä organisaatioissa?

4. Miten odotusarvoteoria selittää ihmisen työmotivaation?

Tenttikysymykset 24.11.2009

Vastaa kolmeen seuraavista kysymyksistä

1. Millaisten vaiheiden kautta ryhmä tavanomaisesti kehittyy?

2. Miten odotusarvoteoria selittää ihmisen työmotivaatiota?

3. Miten johtamisen "pimeämmät" puolet kuten narsismi tai kielteisten tunteiden heijastaminen toisiin näyttäytyvät organisaatiossa?

4. Miten organisaation kehittäminen, toimintatutkimus ja prosessikonsultaatio eroavat toisistaan?

EE047 16.5.2008

Vastaa kolmeen seuraavista:

1. Mitä tarkoitetaan kognitiivisilla rakenteilla ja miten ne vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen?

2. Miten ihmisten väliset vertailut vaikuttavat työmotivaatioon?

3. Miten johtamisteoriat ovat kehittyneet?

4. Miten postmoderni tekstuaalinen organisaatiotutkimus ja strukturaalinen organisaatiotutkimus suhtautuvat toisiinsa? Miten ne jäsentävät esimerkiksi taustalla olevan koodin?


EE047 tentti 27.3.2008

Vastaa kolmeen seuraavista:

1. Mitä ovat työtyytyväisyys ja työmotivaatio? Miten ne eroavat toisistaan ja miten niitä voidaan kehittää?

2. Miten esimiehen tuli johtaa ryhmän eri kehitysvaiheissa?

3. Miten narsismi ilmenee johtamisessa ja miten se heijastuu organisaatioon?

4. Miten organisaation kehittäminen, toimintatutkimus ja prosessikonsultaatio eroavat toisistaan ja mitä niissä on yhtenevää?


EE047-tentti 9.2.2007:

1. Kuvaile ryhmän kehitysvaiheita

2. Miten ihmisen voimavarat ja stressi suhtautuvat toisiinsa?

3. Kuvaile, miten narsismi esiintyy organisaatioissa?

4. Miten kulttuuri ilmenee organisaatioissa?


EE047 13.01.2006:

Vastaa kolmeen

1. Miten narsismi saattaa esiintyä johtamisessa? Mitä haittaa siitä on?

2. Miten yksilön ja kulttuurin välinen vuorovaikutus esiintyy? Kerro perusteltu näkemys siitä, millaisten seikkojen kautta yksilön ja kulttuurin väliset yhteydet välittyvät.

3. Miten stressi ja työuupumus ilmenevät ja miten ne eroavat toisistaan?

4. Mikä ihmistä ohjaa? Kerro motivaatioprosessiin liittyvistä tekijöistä

Henkilökohtaiset työkalut