EE038 Tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tentti 15.12.2016

1. Sananselitys a) Varmuusmarginaali b) Vaihtoehtoiskustannus c) Sisäinen korkokanta d) ? e) Eva


2. Essee 10p.Balanced Scorecard 5p. Budjetoinnin tehtävät 5p. Hinnoittelumenetelmät

3. Laskut

3.1. Katetuottoanalyysilasku (kuten laskuharjoituspaketissa 1 tehtävä 2.) a) Mikä on laskentakauden maksimimääräinen katetuotto jommallakummalla tuotteella tuotettuna? b) Mikä tulisi olla katetuotoltaan huonomman tuotteen myyntihinta, jotta katetulos (laskettu kohdassa a) olisi sama kuin paremmalla tuotteella? c) Mikä on saavutettava maksimimääräinen katetuotto, jos tuotetta A ja B voidaan myydä vain uuden ilmoitetun myyntimenekin sallimissa rajoissa?

3.2. Investointilasku a) NVP b) takaisinmaksuaika c) IRR

4. 20p. Monivalintatehtävät (vääristä vastauksista miinusta)

5. 2 laskuharjoituspakettitehtävillä korvattavaa laskutehtävää (mm. kalkyylilaskuja ja ROI:n laskemista)

Henkilökohtaiset työkalut