EE037 Tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Kirjatentti 13.10.2017

1.Why net present value leads to better investment decisions than other criteria?

2.The defination and types of real options.

3.Three forms of market efficiency.

4.How do companies decide on the payout?

5.What determines option values?

6.Working capital management

a) Inventories b) Credit management


Kirjatentti 9.12.2016

6 kysymystä, vastaa neljään:


1. Why net present value leads to better investment decisions than other criteria (ch 6)

2.The defination and types of real options (ch11)

3.Three forms of Market efficiency (ch14)

4. The Pecking-order theory of corporate financing (ch19)

5. Sensible reasons for leasing (ch26)

6. Working capital management (ch30)

a) inventories

b) Credit management

Brealy & Myers & Allen -kirjatentti 3.5.2013

1. Monte Carlo simulaatio

2. Harry Markowitz birth of portfolio theory

3. Stock market anomalies & behavioural finance

4. inventory & credit management

Brealy & Myers & Allen -kirjatentti 14.9.2012

1. Harry Markowitz and the Birth of Portfolio Theory (Part II, Ch 8)

2. Measuring Economic Profitability (Part III, Ch 12)

3. Stock Market Anomalies and Behavioral Finance (Part IV, Ch 13)

4. Working Capital Management (Part IX, Ch 30)

a. Inventories

b. Credit Management

5. Leveraged buyouts (LBO) (Part x, Ch 33)

- käsite,

- luettelo motiiveja LBO:n käyttämiseen,

- kerro RJR Nabisco tapauksesta

Brealy & Myers & Allen -kirjatentti 13.11.2009

1. Using WACC in practice

2. Why Net Present Value leads to better investment decicions than other methods

3. Option calls and puts. Valaise optioiden hintakehitystä myös graafisesti.

4. The six lessons of market efficiency (part IV ch 13)

5. Estimating merger gains and costs (Part X ch 32)

6. lisäksi oli vielä joku

Luentotentti 2.6.2009

1. Oikein/väärin- väittämiä (10kpl)

2. Selitä seuraavat: pääomalaina, sijoitustodistus, myyntioptio, warrantti, pääomasijoittaja, P/E-luku, WACC, optiolaina, hankintameno-olettama, matemaattinenarvo.

3. Rahoituspoliittiset perusvalinnat (5kpl)

4. Arvopaperimarkkinalaki. Selitä seuraavat: sisäpiiri, lunastusvelvollisuus, liputusvelvollisuus, arvopaperinvälitys.

5. Luettele syitä, jotka johtivat meneillä olevaan rahoituskriisiin. Mitä em. rahoituskriisi aiheuttaa Suomelle?

6. *Luennolla annettujen harjoitustehtävien korvaava tehtävä*

Luentotentti 11.4.2008

1. Selitä seuraavat: optiolaina, kiin.luott.laitokset, pääomalaina, konsernitilinpäätös, Prime-korko, osakeyht.jak., pääomasijoittaja, EPS, tarkkailulista, WACC.

2. Arvopaperimarkkinalaki. Selitä seuraavat: sisäpiiri, lunastusvelvollisuus, arvopaperinvälitys.

3. Pitkän- ja lyhyentähtäimen rahoitussuunnitelmien sisältö.

4. *Luennolla annettujen harjoitustehtävien korvaava tehtävä*

Brealy & Myers & Allen -kirjatentti 27.2.2008

Vastaa 4 kysymykseen seuraavista:

1. Harry Markowitz and the birth of portfolio theory (Part II ch 8)

2. Recidual Income and EVA, Pros and cons of EVA (Part III ch 12)

3. The six lessons of market efficiency (part IV ch 13)

4. How to set up a Hedge (Part VII ch27)

5. Estimating merger gains and costs (Part X ch 32)

Henkilökohtaiset työkalut