BKEM100, Biokemia I tenttikysymykset

Lipidi-wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Tentti 1.3.2012

1. Määrittele lyhyesti

a) DNA denaturaatio

b) kytketty reaktio

c) kodoni

d) katabolisten reaktioiden konvergenssi

e) oikolukeva DNA-polymeraasi

f) allosteerinen säätely

2. a) Määritä Km ja Vmax Lineweaver-Burkin yhtälön avulla. Annettu taulukko, jossa pitoisuudet ja niitä vastaavat alkunopeudet. Käänteiset pitoisuudet (1/c) olivat suunnilleen 10 000, 8000, 6000, 4000 ja 2000, sekä käänteiset nopeudet (1/Vo) vastaavasti suunnilleen 3, 4, 5, 6 ja 7.

b) Mihin perustuu entsyymin substraattispesifisyys?

c) Kuvissa erilaisia molekyyleja, esim. nukleotidi, glukoosi, proliini, joku aminohappo, cAMP. Piti valita, mitkä väitteet sopivat kyseisille molekyyleille. Sopivia väitteitä voi olla 1 tai useampi per kuva. Väitteitä oli esim. glukoosi, aminohappo, sisältää fosforia, kuljettaa elektroneja soluhengityksessä, sisältää nettovarauksen, DNA:n komponentti, RNA:n komponentti, tärkkelyksen komponentti, toisiolähetti.

3. Essee: Biologiset kalvot.


Tentti 10.9.2009

1. Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet (6p)

a. triasyyliglyseroli

b. G proteiinivälitteinen reseptori

c. proteaasi

d. Rubisco

ja kaksi muuta, joita en muista :)

2.

a. Laskutehtävä, jossa oli piti piirtää millimetripaprulle kolme suoraa ja määrittää kuvaajasta lineweaver-burkin -yhtälöllä Vmax ja Km. Inhibitiotyypit piti tunnistaa. (3p)

b. Selitä muutamalla lauseella, mihin entsyymin spesifisyys perustuu. (1p)

3. tehtävässä piti yhdistää aminohappo nimeen tai ominaisuuteen (esim. rikkiä sisältävät ah:t -> kysteiini ja metioniini) (6p ?)

4. Essee. Elektroninsiirtoketju ja ATP-synteesi. (6 pistettä)


Tentti 18.5.2006

Taaskin ulkomuistista

1. Määrittele lyhyesti

a) dipeptidisidos

b) proteiinin kolmiulotteinen rakenne

c) alfa-glykosidinen sidos (?)

d) elektrokemiallinen gradientti

e) glyserofosfolipidin rakenne

f) toisiolähetti


2. Kirjoita essee vastaus jommastakummasta aiheesta

a) Jotain liittyen solukalvoon ja sen molekyyleihin

b) Yhteyttäminen kasveilla


3.

a) Miten Kd liittyy proteiini – ligandi vuorovaikutuksiin (piirrä kuva)

b) Mihin perustuvat proteiinianalytiikassa käytettävät immunoblottaus ja ELISA menetelmät

c) Miten rasvahappojen koostumus vaikuttaa sulamispisteeseen?


Tentti 4.5.2006

(Ulkomuistista kirjotettu, joten kysymykset ainakin vähän sinnepäin)

1. Selitä lyhyesti

a) heikko happo

b) aldoheksoosi

c) kolesteroli

d) cAMP

e) ionikanavaproteiini

f) reaktiokeskusklorofylli


2. Essee, vastaa joko a tai b

a. kysymys proteiineista

b. Miten sitruunahappokierrosta saatava energia saadaan valjastettua ATP:n tuottoon?


3.

a) Piirrä histidiinin titrauskäyrä ja selitä mitä tapahtuu

b) Kerro kuusi asiaa, jotka ovat tärkeitä alfa-helix rakenteen muodostumiselle

c) Piirrä kuvaaja, jossa näkyy entsyymin vaikutus Gibbsin energian muutokseen.

Henkilökohtaiset työkalut